Φωτογραφίες

DSC06073
Έναρξη συνεδρίου
Στρογγυλό τραπέζι για την επιμόρφωση στις ΤΠΕ
Στιγμιότυπα
 IMG_8090  IMG_8185
 Συνεδρίες ειδικοτήτων  Εργαστήριο παλαιών Τεχνολογιών