Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αφήσετε το σχόλιό σας με τις εντυπώσεις σας από το 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας.

Ακόμη μπορείτε να γράψετε τα θετικά ή αρνητικά που παρατηρήσατε και να καταθέσετε τις προτάσεις σας για τη βελτίωση των διαδικασιών.

Σας ευχαριστούμε!