Σενάρια

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου καλούμε τους επιμορφούμενους της Επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Β’ επιπέδου) να μας υποβάλλουν εκπαιδευτικά σενάρια με ΤΠΕ τα οποία έχουν συγγράψει, για να παρουσιαστούν στο συνέδριο.

Τα σενάρια τα οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, θα κριθούν από επιτροπή επιμορφωτών ΤΠΕ Β’ επιπέδου και θα παρουσιαστούν στο συνέδριο στις αντίστοιχες συνεδρίες των ειδικοτήτων της επιμόρφωσης.

Τα σενάρια θα έχουν την μορφή των προτύπων παρακάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα πρότυπα ανανεώθηκαν 31/1/2014

[note]Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία

Αποστολή στον Νίκο Τζιμόπουλου ntzimop@sch.gr

Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12 σελίδες.
Στην περίπτωση όμως που η ανάπτυξη των Φύλλων Εργασίας είναι αρκετά μεγάλη, θα πρέπει να τα έχετε ανεβάσει σε κάποια διεύθυνση και να αναφέρετε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

Προθεσμία υποβολής των εκπαιδευτικών σεναρίων: 20 Φεβ 2014 (14.00)[/note]

Για περισσότερες επεξηγήσεις σχετικά με τη σύνταξη των σεναρίων επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://salnk.eduportal.gr/?p=1033

Μετά την έγκριση των εργασιών, οι συγγραφείς θα πρέπει να εγγραφούν στο συνέδριο συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής συνέδρου στη διεύθυνση «Εγγραφές > Σύνεδροι»