Σύνεδροι

Για την παρακολούθηση του συνεδρίου απαιτείται εγγραφή.

Σύνεδροι: 15 ευρώ
Σύνεδροι: 20 ευρώ (στην γραμματεία του συνεδρίου)
Σύνεδροι προπτυχιακοί φοιτητές: 5 ευρώ (στην γραμματεία του συνεδρίου με επίδειξη φοιτητικού πάσου)

Σημείωση: Οι συγγραφείς εκπαιδευτικών σεναρίων με ΤΠΕ κάνουν εγγραφή ως σύνεδροι.