Ημερομηνίες

  • 1 Δεκεμβρίου  – 1 Φεβρουαρίου 2014: Υποβολή εργασιών
  • 1 Φεβρουαρίου 2014: Έναρξη εγγραφών
  • 10 Φεβρουαρίου 2014 (14.00): Υποβολή εργασιών – Τελική ημερομηνία υποβολής κειμένων εισηγήσεων στην επιτροπή κριτών (δόθηκε παράταση)
  • 20 Φεβρουαρίου 2014 (14.00): Υποβολή εκπαιδευτικών σεναρίων
  • 1 Μαρτίου 2014: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν κριθεί.
  • 15 Μαρτίου 2014: Ανακοίνωση προγράμματος
  • 4, 5 & 6 Απριλίου 2014: Διεξαγωγή Συνεδρίου