Εγγραφές

Για την παρακολούθηση του συνεδρίου απαιτείται εγγραφή.
Το ποσό εγγραφής περιλαμβάνει: φάκελο συνέδρου, τα ηλεκτρονικά πρακτικά, έντυπο πρόγραμμα του συνεδρίου και catering (καφέδες, αναψυκτικά, σύντομο γεύμα για όλες τις ημέρες του συνεδρίου)

Σύνεδροι: 15 ευρώ
Σύνεδροι: 20 ευρώ (εάν γίνει η εγγραφή τις ημέρες του συνεδρίου)
Σύνεδροι προπτυχιακοί φοιτητές: 5 ευρώ (την ημέρα του συνεδρίου με επίδειξη φοιτητικού πάσου)

Εισηγητές (εκπαιδευτικά σενάρια): 15 ευρώ
Εισηγητές: 30 ευρώ
(Για κάθε εργασία και μέχρι 5 συγγραφείς. Με την εγγραφή ενός εισηγητή θεωρούνται εγγεγραμμένοι και οι υπόλοιποι συγγραφείς)

Έναρξη εγγραφών: 1 Φεβρουαρίου 2014