Οδηγίες εργασιών

Στο συνέδριο υποβάλλονται δύο κατηγορίες εργασιών

Για να ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές κάθε μιας κατηγορίας, παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία για την οποία ενδιαφέρεστε,