Επιτροπές

Οργανωτές

Το 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και διοργανώνεται από:

Συνδιοργανωτές