Εισηγήσεις

Οι συγγραφείς μπορούν να συντάσσουν τις εργασίες τους σύμφωνα με το υπόδειγμα υποβολής εργασιών και να τις στέλνουν για κρίση στο email: hmathia14@gmail.com

Για κάθε εργασία είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και το δελτίο υποβολής εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας και την ένταξή της στη θεματολογία του συνεδρίου.

[note]Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία

Αποστολή στο hmathia14@gmail.com[/note]

Κατηγορίες Εργασιών

 • Πλήρης Εισήγηση 6-10 σελίδων
  Χρόνος παρουσίασης 15-20 λεπτά.
 • Σύντομη Ανακοίνωση 4-6 σελίδων
  Οι σύντομες ανακοινώσεις έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορούν κυρίως σε εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά.
 • Αφίσες (posters) 4-6 σελίδων
  Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
  Η αφίσα μπορεί να είναι εκτυπωμένη ή ηλεκτρονική.

  • Η εκτυπωμένη αφίσα πρέπει να έχει διαστάσεις 85 cm x 120 cm (φύλλο Α0, κατακόρυφη διάταξη).
  • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να εμφανίζεται στο πάνω μέρος του poster με κεφαλαία γράμματα και με ελάχιστο μέγεθος 90pt.
  • Κάτω από τον τίτλο της εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα και οι τίτλοι των συγγραφέων.
  • Αν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά “sans serif”, όπως Arial ή Helvetica για όλο το κείμενο, με ευανάγνωστο μέγεθος.
  • Η ηλεκτρονική αφίσα παρουσιάζεται με χρήση φορητού υπολογιστικού συστήματος και βιντεοπροβολέα (με ευθύνη του εισηγητή).
 • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (panels) 3-4 σελίδων
  Παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα θέμα που αφορά σε κάποιον από τους τομείς της θεματολογίας του συνεδρίου. Για κάθε τέτοια συνεδρία προβλέπονται 5-6 εισηγήσεις και χρόνος για συζήτηση.
  Χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά ανά εισήγηση.
  Χρόνος για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 30 λεπτά.
  Μέγιστη χρονική διάρκεια συνεδριών στρογγυλής τράπεζας 90 λεπτά.
 • Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops) 3-4 σελίδων
  Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλες εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση. Θα διεξαχθούν αποκλειστικά σε δικτυωμένα εργαστήρια Η/Υ και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας.
  Μέγιστος αριθμός συνέδρων: 15 (με διαδικασία εγγραφής και σειρά χρονικής προτεραιότητας).
  Προβλεπόμενος χρόνος εργαστηριακών εργασιών: 1-2 ώρες.
  Οι εκπαιδευτές θα υποβάλλουν κείμενα μέχρι 4 σελίδες καθώς και τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν (δεν περιλαμβάνονται στα όρια για τον αριθμό των σελίδων).

Σημειώσεις:

 • Όλα τα υποβληθέντα κείμενα των εργασιών που θα εγκριθούν από την επιτροπή κριτών, θα περιληφθούν στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN).
 • Εταιρίες λογισμικού και εκδοτικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για την παρουσίαση εφαρμογών ή προϊόντων στους χώρους που θα διεξαχθεί το συνέδριο, αφού έρθουν πρώτα σε συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή στέλνοντας μήνυμα στον κύριο Τζιμόπουλο Νίκο [ntzimop@sch.gr].
 • Προτάσεις για συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας ή/και παρουσίαση εργασιών εκτός διαδικασίας κρίσεων να αποστέλλονται στον κύριο Τζιμόπουλο Νίκο [ntzimop@sch.gr].
 • Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της θεματολογίας του συνεδρίου.

Σημαντικές ημερομηνίες για συγγραφείς τυπικών εργασιών συνεδρίου

 • 10 Φεβρουαρίου 2014 (14.00): Υποβολή κειμένων εισηγήσεων στην επιτροπή κριτών (δόθηκε παράταση).
 • 1 Μαρτίου 2014: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν κριθεί – Εγγραφή εισηγητών.
 • 15 Μαρτίου 2010: Ανακοίνωση προγράμματος
 • 4, 5 & 6 Απριλίου 2014: Διεξαγωγή Συνεδρίου

Εγγραφές Εισηγητών

Για κάθε εργασία που έχει εγκριθεί αντιστοιχεί ποσό εγγραφής 30 ευρώ (μέχρι 5 συγγραφείς).
Με την εγγραφή ενός εισηγητή θεωρούνται εγγεγραμμένοι και οι υπόλοιποι συγγραφείς της ίδιας εργασίας.
Εάν μια εργασία έχει περισσότερους από 5 συγγραφείς, τότε πρέπει να γίνει και 2η πληρωμή για την κάλυψη των συγγραφέων που πλεονάζουν.
(Προσοχή! Δεν θα συμπληρώνεται 2ο Δελτίο υποβολής εργασίας).

Η πληρωμή για την εγγραφή στην τράπεζα θα γίνεται αφού γίνει δεκτή η εισήγηση από τους κριτές.
Ο αριθμός λογαριασμού θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.