Τίτλος: 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»
Πρακτικά Συνεδρίου
Επιμέλεια: Σαμαρά Θεοδώρα
Κουσλόγλου Εμμανουήλ
Σαλονικίδης Ιωάννης
Τζιμόπουλος Νικόλαος
Σχεδίαση δικτυακού τόπου
και οπτικού δίσκου:
Σαμαρά Θεοδώρα
Έτος: 2014
ISBN: 978-960-99301-1-6
Έκδοση & διάθεση: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» - 2003
e-mail: mail@ekped.gr
URL Πρακτικών on-line: http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/index.html

Θεσσαλονίκη